VERKLARING IN VERBAND MET BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS


De website www.vakantiewoning-de-zandloper.be hoort bij de uitbating van Vakantiewoning De Zandloper. De uitbating, waaronder ook het  beheer van deze website valt, wordt geleid door Lieve Frateur en Vincent Peeters (verder genoemd de uitbaters). In deze verklaring geven we aan hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?
De uitbaters verwerken en gebruiken de persoonsgegevens die u ons via het contactformulier verstrekt. Het betreft volgende persoonsgegevens:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM HEEFT VAKANTIEWONING DE ZANDLOPER GEGEVENS NODIG?
De uitbaters verwerken uw persoonsgegevens om  contact met u op te kunnen per e-mail of per post, naar aanleiding van uw verzoek om informatie over of naar aanleiding van een reservering die u maakte.

HOELANG BEWAART VAKANTIEWONING DE ZANDLOPER GEGEVENS?
De uitbaters bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden in geen geval langer dan een jaar bewaard.

DELEN MET ANDEREN
De uitbaters delen uw persoonsgegevens niet met derden.

Personen die de uitbaters aanstellen om mee de uitbating van de vakantiewoning of het beheer van de website te doen, dienen zich schriftelijk akkoord te verklaren met de hier geformuleerde afspraken.

WELKE WETGEVING IS VAN TOEPASSING?
De uitbaters beheren de door u verstrekte gegevens comform de Belgische en internationale regelgeving. Dit betekent dat o.a. volgende regelgeving gevolgd wordt:
– de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999)
– de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

WELKE RECHTEN HEB JE? HOE DIEN JE EEN KLACHT IN?
Je beschikt over alle rechten voorzien in de wetgeving, o.a. (maar niet beperkt tot) het recht:
– je gegevens in te zien
– je gegevens te laten wijzigen
– je gegevens te laten verwijderen.

Je contacteert hiervoor de uitbaters via e-mail of telefoon.

Wil je een klacht indienen, vragen we je in eerste instantie de uitbaters te contacteren.
Je kan ook een klacht indienen bij de officiële instantie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De burgerlerlijke rechtbank blijft in elk geval bevoegd, ook voor het toekennen van een eventuele schadevergoeding bij misbruik van je gegevens.

Joomla templates by a4joomla